Skip to main content

De enquêtes zijn opgehaald en we hebben maar liefst 554 ingevulde formulieren mogen ontvangen. Iedereen bedankt voor het invullen! Adviesbureau Spectrum heeft de input verwerkt en we kunnen de resultaten bekendmaken. Dit doen we op maandag 4 december, vanaf 19:30 in de Baank. Na de presentatie van de resultaten gaan we in gesprek over de vervolgstappen. 

[originele bericht] Wat willen we in de toekomst met het kerkgebouw? En is een dorpsondersteuner iets voor Leunen? Twee vraagstukken waar we ons als dorpsraad over willen buigen. Hiervoor is de stem van de gemeenschap essentieel. In de verkenningsfase wordt er vooral gekeken naar de behoeftes in het dorp.

Om een goed beeld te krijgen op de antwoorden op deze twee vragen, brengen we in de eerste week van Leunen een enquête huis aan huis. We hopen zoveel mogelijk ideeën en input van onze dorpsgenoten. De stem van de gemeenschap is immers essentieel.

Toekomst kerk

Ons kerkgebouw is het centrale herkenningspunt van Leunen. Maar voor zijn oorspronkelijke functie is anno 2023 niet meer zo veel animo. Net als vele dorpen in de regio zijn we ons aan het oriënteren in de mogelijkheden met dit gebouw. De Gemeente en Parochiefederatie Venray hebben al een kerkenpaspoort gemaakt, waarin de karakteristieke kwaliteiten, erfgoedwaarden, toekomstperspectief en behoefte vanuit de gemeenschap staan benoemd. Je leest het hier.

Maar wat willen de bewoners van Leunen? En wat zijn de ideeën? We hopen dat we dankzij de enquête een duidelijk beeld krijgen om een richting te kiezen voor de toekomstige invulling van de kerk.

Dorpsondersteuner

In steeds meer dorpen, steden en wijken in Nederland is een dorpsondersteuner een waardevolle aanwinst gebleken voor de gemeenschap. In dit artikel lees je er meer over.  Hoe kijkt de Leunenaar hiernaar? Is hier ook in Leunen behoefte aan? Hier hopen we met de enquête antwoord op te krijgen.

Ophalen

De enquête wordt in de eerste week van september huis aan huis bezorgd. In de derde week van september halen we ze weer op. We hopen op veel reacties.

Digitaal invullen

Wil je de vragenlijst liever digitaal invullen? Dat kan via deze link.

X