Skip to main content

Enquête toekomst van Leunen in 2030 Logo Dorpsraad Leunen retina

Enige tijd geleden hebben we vanuit Dorpsraad Leunen een enquête uitgezet, omdat we graag vooruit willen kijken. Hoe ziet Leunen er uit over een jaar of 10 is een vraag die we ons voortdurend moeten stellen. Alles wat we doen begint met ideeën, gevolgd door plannen, uitwerking en financiering.

Voor je het weet ben je 10 jaar verder! Om die reden moeten we vooruit kijken over wat we samen willen met Leunen.

De enquête was een eerste stap, de volgende stap is dat we met de uitslagen van die enquête naar u toekomen. Op zaterdagmiddag 24 augustus gaan wij als Dorpsraad met de platte kar kris kras door Leunen waar we jullie vragen om te reageren op stellingen over de toekomst van Leunen. Kom naar ons toe en geef je mening over de toekomst van Leunen!

Nog even over de enquête: De enquête is ingevuld door een kleine 200 inwoners. Ongeveer evenveel mannen als vrouwen vulden de enquête in en de grootste groep respondenten zaten in de leeftijdsgroep tussen de 25 en 50 jaar.

Zaken die opvielen waren:

  • Er heerst een hoog veiligheidsgevoel
  • Jullie zijn zeer tevreden over het woonklimaat
  • Jullie vinden dat er voldoende speelvoorzieningen zijn
  • Algemene voorzieningen worden ook als voldoende ervaren
  • Het open karakter van het buitengebied wordt door jullie erg gewaardeerd

Aandachtspunten zijn:

  • Woningen voor starters en ouderen
  • Activiteiten voor jongeren tussen 13 en 16 jaar
  • Verschillende onveilige verkeerssituaties
  • Bijna de helft van de respondenten is niet betrokken bij het Leunse verenigingsleven
  • Jullie geven aan dat een eigen identiteit van Leunen ontbreekt en dat jullie het wel belangrijk vinden deze te ontwikkelen

Dit is slechts een greep uit de reacties van de enquête, maar dit geeft veel aanknopingspunten om met jullie in gesprek te gaan op zaterdagmiddag 24 augustus.
De dorpsraad komt naar je toe, pak die kans en denk mee over de toekomst van Leunen.

Dorpsraad Leunen

X