Skip to main content

De werkgroep WHL is een autonome werkgroep die geheel zelfstandig opereert buiten de drospraad om, met een eigen dagelijks bestuur.

De werkgroep bestaat momenteel uit 11 leden: Geert Achten, Ben van den Berg, Wiel Broers, Ger Heldens, Harrie Janssen, Carel Jeuken, Mien Martens, Truus van Osch, Annie Reintjes, Piet Smits, Ed Stevens en Jan Theunis. De werkgroep heeft één direct aanspreekpunt in de dorpsraad. Deze groep bezit en beheert enorm veel informatie over het Leunen van nu en het Leunen van vroeger.

Geraniums, wat zijn dat?

JHet hoofddoel van deze werkgroep is het archiveren en documenteren van alles wat met de Leunse historie te maken heeft. De meeste mensen kennen deze werkgroep waarschijnlijk vooral van de kalender met die leuke authentieke Leunse foto’s. De foto’s die door diverse personen en families worden aangereikt, worden gedigitaliseerd en voorzien van additionele infromatie opgeslagen. Een selectie van deze foto’s wordt geplaatst op RooyNet, hjet digitaal geheugen van Venray. 

Het archief van de WHL bestaan uit 10.000 gedigitaliseerde foto’s en er is nog een voorraad van 5.000 nog niet gedigitaliseerde foto’s. Verder is de werkgroep in het bezit van 4.000 bidprentjes en 500 documenten over een scala van zaken.

Iedere twee weken wordt in het café van MFDC de Baank een ‘inloop’ gehouden waarbij oude foto’s worden geprojecteerd met als doel deze te voorzien van datum/jaartal en de namen van de personen op de foto. Voor hetzelfde doel wordt tweewekelijks in de LVH Courant een mooie oude foto geplaatst.

Bevrijding

De WHL speelde een belangrijke rol bij de organisatie van het 75-jarig bevrijdingsfeest in Leunen en bracht een boekje uit met verhalen van Leunse inwoners die de oorlog hebben meegemaakt. Inmiddels zijn dit 35 verhalen en een aantal dagboeken uit de oorlogsperiode van zowel inwoners uit Leunen als van de Britse bevrijders. De werkgroep heeft bovendien met inwoners van Leunen een aantal interviews gehouden over de oorlogsperiode en deze op video vastgelegd. Enkele hiervan zijn vastgelegd in documentaire vorm.

Er zijn plannen om bij gelegenheid van het herdenken van tachtig jaar bevrijding mogelijk een boek uit te brengen over de oorlog in Leunen. Tevens wordt er gewerkt aan het in kaart brengen van de Leunse oorlogsslachtoffers en hiervoor een monument te realiseren. In samenwerking met basisschool De Meent voert de werkgroep jaarlijks een project uit over WO II voor groep 8, middels het verzorgen van enkele lessen en een rondleiding.

Overige projecten

Vermeldenswaardig zijn nog de overige projecten, zoals het in kaart brengen en digitaal vastleggen van de graven op het kerkhof, het bijhouden van een dynamisch bestand van alle woningen in Leunen met haar bewoners en het uitzoeken van de stamboom van families die ongeveer honderd jaren geleden reeds in Leunen woonden. Inmiddels zijn van zo’n 125 families de stamboom uitgewerkt.

Kortom: achter de geraniums zitten kent deze actieve groep niet.

Vragen, ideeën of meedenken?

Zin om een keer aan te schuiven of mee te doen kan natuurlijk altijd! De werkgroep WHL heeft Gerrit Reintjes binnen de dorpsraad als contactpersoon. Stuur een mail naar Gerrit of naar de Werkgroep Historie Leunen, laat een bericht achter via het contactformulier, Facebook of Instagram, of trek ons aan de jas als je ons tegenkomt!

X