Skip to main content

 

Voor de gemeente is het erg belangrijk om te weten wat er in de dorpen en wijken leeft en wat de behoeftes zijn. Daarom ondersteunen ze ieder dorp en iedere wijk financieel om dit overleg te kunnen organiseren, dat zijn de Dorps- en Wijkraden. Om dit nog meer te versterken is er bij alle dorpsbesprekingen iemand vanuit de gemeente aanwezig. Voor Leunen is dat Marivi Claessens.

DRO en WRO

Omdat de structuur en de saamhorigheid in dorpen anders is dan in de wijken, is er daarnaast een WRO (Wijk Raden Overleg) en een DRO (Dorps Raden Overleg). Hier worden thema’s besproken die voor alle dorpen van belang zijn en waar we proberen om een gezamenlijk standpunt richting gemeente te formuleren. Andersom werkt het ook zo dat de gemeente hier vaak bij aanwezig is om thema’s of vragen vanuit de gemeente toe te lichten.

Actuele gezamenlijke onderwerpen

In de tweemaandelijkse vergaderingen spreken en werken we vanuit themagroepen.
• Voor Wonen gaat het nu over waar de locatie komt voor “ontheemden” in de gemeente en regelingen rondom uitbreidingswijken.
• Voor Leefbaarheid afspraken rondom voorzieningen en dorpskermissen.
• Voor Zorg gaat het om dorpsondersteuners en bereikbare huisarts- en ziekenhuiszorg.
• Voor Mobiliteit over de wensbus, openbaar vervoer en verkeersroutes.
• Voor Energietransitie over windmolens, zonneparken en zuiniger omgaan met energie.
• Voor de Kerkenvisie over welke gebouwen er nog nodig zijn voor de geloofsgemeenschap en hoe we de (overgebleven) kerken kunnen herbestemmen.

Wat kunnen we doen?

We vinden met zijn alle vaak van alles, maar via de Dorpsraad en het gezamenlijke overleg in de DRO denken we mee en hebben we inspraak. Als je wat wilt veranderen is dit de manier om aan de voorkant invloed uit te oefenen. Dat kan op veel manieren ook via verenigingen en andere besturen, maar dit is er ook een van.
Doe mee, doe het samen en zorg voor wat minder “stuurlui aan wal”.

Vragen, ideeën of meedenken?

Naar het DRO gaan meestal één of twee personen vanuit de dorpsraad, afhankelijk van het thema. Je kan ook zitting nemen in een van de werkgroepen zonder lid te zijn van de dorpsraad. Wil jij meedenken of meehelpen om Leunen op deze (of andere) onderwerpen een nóg mooier dorp te maken? Stuur ons een mail via
DB@dorpsraadleunen.nl, laat een bericht achter via het contactformulier, Facebook of Instagram, of trek ons aan de jas als je ons tegenkomt!

X